01 januari, 2015

Alfred Manessier-utställningEtt museum som de flesta av oss förmodligen inte ännu besökt – “Musée Menjisky – Ecoles de Paris“. Det är platsen för vår träff den 7 oktober. Se programmet ovan.

Museet ligger på en liten sidogata till Rue de Vaugirard (metro station Vaugirard, linje 12), Square de Vergennes. Som mànga smågator i Paris finns här några charmerande byggnader, men speciellt ligger det en byggnad i slutet pà gatan som nu inhyser museet. Huset byggdes 1932, med Robert Mallet-Stevens som arkitekt, som bostad och studio åt hans gode vän och samarbetare Louis Barillet, som framförallt är känd för sina blyinfattade, färgade, glasarbeten. 

Museet, som nu upptager huset, skapades 2012 av Serge och Patricia Mendjisky för att ge en plats åt màlaren Maurice Mendjisky (1890-1951). Maurice föddes i Polen, kom till Paris när han var 19 och bodde en tid pà ”La Ruche” (som vi besökte i våras), där han blev vän med Modigliani, Picasso, Soutine, Foujita m.fl.. Han sambodde också några år med Alice Pin, den berömda ”Kiki de Montparnasse”.
Museet visar ett antal målningar Maurice gjorde av ”Kiki”, som ju också har avbildats av Soutine, Foujita, Picabia, van Dongen, Cocteau, Calder, Man Ray...

Senare flyttade Maurice till södra Frankrike, gifte sig, fick två söner. Tillsammans med Paul Signac och Jacques Prévert bildade de en anti-Nazist-grupp. Rosette, Maurice’s fru arresterades, en av sönerna avrättades... Maurice tillbringade sina sista år att illustrera Warsava-ghettot.

Den överlevande sonen, Serge, ocksà konstnär, är alltsà medskapare till museet.

Som framgår av namnet pà museet har det även ambitionen att representera verk tillhörande ”Ecoles de Paris”, d.v.s. de konstriktningar som under 1900-talet uppstått i Paris – fauvism, kubism, surrealism... En av dess företrädare var Alfred Manessier (1911-93), målare, grafiker, glaskonstnär, och det är speciellt hans verk som nu utställs. Alfred’s nonfigurativa måleri har i allmänhet en verklighetsanknytning och ofta ett religiöst innehàll. Han har ocksà gjort glasmålningar i olika kyrkor. Hans verk finns utställda i en rad museer, bl.a MMA och Guggenheim i New York, men också på Moderna Museet i Stockholm, Malmö Museum...


(Det här är mer eller mindre en kopia – översättning - av en artikel ni kan hitta på Peter’s blog – här.)

Inga kommentarer: