Gudmar Olovson - in memoriam

Vi meddelar våra medlemmar den trista nyheten att Gudmar Olovson hastigt gick bort i en hjärnblödning under måndagen ( 17.4) i en ålder av 81 år. För de allra flesta är Gudmar en känd person. Naturligtvis för den begåvade och uppskattade skulptör han var men också tack vare hans karismatiska personlighet. Gudmar har varit Paris trogen sedan 50-talet, skulpterat oändligt många fantastiska verk, gjort byster och medaljonger av många mycket kända och mindre kända personer. Paris stad har under lång tid visat honom sin uppskattning genom att tillhandahålla den ateljé där vi så många generöst blivit mottagna för att beundra hans verk . Hans minne bevaras genom de alster som finns att beskåda på många platser både i Frankrike och Sverige. Gudmar lämnar ett stort tomrum efter sig långt utanför den innersta familje - och vänkretsen. Vi sänder våra djupt kända kondoleanser till hans  närmaste – barnen Susanne och Magnus, barnbarnen och till hans livskamrat, Lena Dettervik. 
AAS Konstföreningen - Styrelsen

Inga kommentarer: