november 14, 2018

NU / MAINTENANT PÅ SVENSKA KLUBBEN

PHOTOGRAPHE BRUNO CHARAVET  - JAZZ PORTRAITS  
05 au 21 décembre 2018

http://aasparis.blogspot.com/p/blog-page_88.htmlhttp://aasparis.blogspot.com/p/blog-page_88.htmlnovember 02, 2018

2018 ÅRS ERNST WALLIN STIPENDIAT

”Ann Dillemann tillhör den grupp av konstnärer som närmar sig konst likt en själens resa för att fjärma sig från negativitet. Man vet aldrig vad man möter, men Ann har en naturlig livs-glädje som hon uttrycker genom skimrande färger och material. Hon förenar oss med en ”kosmisk” energi som kan inspirera alltför trängda liv att expandera. Här möter vi ymnighet och intensitet och även löften om sinnesfrid och ljusupplevelser.” 
Efter 40+ år av målning och studier av modern forskning inom medvetande och personlig utveckling förmedlar jag genom bilder och kurser i kreativ målning att vi alla har en naturlig skaparkraft. Alla har behov av att skapa, att se skönhet, glädje, ha upplevelser av ett egetskapande uttryck. Att sen dessutom uppnå ett ”flow”, ett harmoniskt flyt även i vardagens sysslor är en av konsekvenserna av att möta sin inre fria skapare, möta barnets glädje när det glömmer tid och rum och kravlöst låter bilder strömma fram på papper och dukar. 

Detta är nyckeln, öka livskraften för att leva bättre med oss själva och följdaktligen med vår omgivning. Låta harmonin som finns i djupet av oss komma upp till ytan. Mina bilder är hyllningar till livet, till ljuset, till det oförklarliga som gör att det finns något istället för ingenting.
 
Så tack, vilken ära att få mottaga Ernst Wallin-stipendiet 2018 och kunna forsätta att så frön av uppmuntran hos ivriga skapare.


november 01, 2018

2018 ÅRS LITOGRAF - LE LITHOGRAPHE 2018

Eva Bergman.  När man följer Eva Bergmans liv och leverne slås man snart av att "teater" är ett nyckelord. Scenkonst och förklädnad i alla former löper som en röd tråd i hennes liv. Alltifrån påverkan av två kreativa föräldrar i uppväxtens Stockholm där upplevda eller återberättade teaterföreställningar fascinerade och stannade i minnet. Senare, i Paris, där Eva slog ner sina pålar sent 50-tal, ledde en kurs på Université du Théâtre des Nations till arbete hos den kände teatermannen Lars Schmidt, där hon länge verkade som sekreterare och lektör av teaterpjäser för eventuella inköp till Sverige, senare även på uppdrag av Sandrews, med ständig bevakning av den levande teatermarknaden i Paris.
Tillsammans med sin dåvarande man - och med fortsatt förtroende från Sandrews - flyttade Eva Bergman 1967 till sitt "tredje hemland", Japan, där hon tillbringade fem viktiga år och där hennes son Yann föddes. Efter författaren Mishimas dramatiska självmord skapade EB en rad politiska teckningar och collages som i retrospektiv måste betraktas som revolutionära i sin tidiga radikalitet och feministiska medvetenhet.
Den grafiska serien "Le Tour du Soleil" från 1972 visades först i Tokyo och senare på turné i Stockholm, Holstebro (Danmark) och slutligen på Cinemateket i Paris. En katalog som finns kvar vittnar om detta. EB erhöll sin maitrise vid Sorbonne 1976 med ett arbete om svensk barnteater på 1960-talet, under ledning av den legendariske Jacques Lassalle.
"Skurgumma", den teckning som ligger till grund för AAS grafiska blad 2018, kom till i Paris 1977, i efterdyningarna av den...läs vidare >> en français ici>>