juni 09, 2019

catalogue 2019

SVENSKA KONSTFÖRENINGEN I PARIS PRESENTERAR 2019 ÅRS STORA KONSTLOTTERI, dragning 4 juni 2019
Catalogue >>


AHL Thomas En Harmonie
BAUDRY Annika Strindberg, "Du hasard dans la production artistique". 
BERGER Tore Islossning
BERGMAN Eva Anna själv tredje
DILLEMANN Ann Nouvelle Terre
GIPP Petra Dödsdansen
INGEL Andreas Gäst hos verkligheten
INGELSE Pia Orge de Blé
KORKCHI Setareh Océan
LEWIN Karin Globe
MAGNTORN Ida  La chambre 
NORRTHON CECILIA  La Terre t'appartient
PETERS Nelly Ne sois pas triste ma terre 
POEHL Charlotte von Harlequin
ROBERTS Caroline Trädkramarna
ROZSAFFY Barbro Shere Khan senior
SUNDMAN Susanna Earth Child
SVENSSON Maria Rien ne sera plus jamais comme avant
TAMM Lykke Värmebölja
WIDBOM Agnes Fille et météorite
WILLIAMS Linda Nordansjö
ÅNGSTRÖM Kristina Svanen

maj 28, 2019

PROCHAIN EVENEMANG - NÄSTA PROGRAMPUNKT


NYTT - INSPIRERANADE - LOCKANDE - ENGAGERANDE


"SNURRA MIN JORD"
"Snurra min jord" har inspirerat ett 30-tal svenska konstnärer

VISITES PRIVEES "SALON DE PRINTEMPS 2019"

Nous organisons encore 1 visite privée en toute simplicité.
venez contempler les œuvres, apprenez à connaitre les artistes
le 03 juin du 18h00 - 21h00
Vi organiserar en sista privatvisning i all enkelhet.
Kom och se verken, vi talar gärna om dem och om konstnären bakom verket.
03 juni kl. 18:00 - 21:00
vi komer att var där                                                                                                                                                                Bienvenus!

maj 27, 2019

Kära vänner,
Hjärtligt Välkomna till Vårmiddag!

I år inleder vi kvällen med estländsk körsång. Kören är utvald  att delta i den Estniska sångfestivalen Laulupidu's 150 års jubileum i sommar. Denna festival har klassats av Unesco som "memoire immateriell du monde".
Vi gör bekantskap med föreningen France-Estonie som föreslagit detta samarbete  och gläder oss att dela den första delen av kvällen med dem.

Efter körsången återtar Vårmiddag sin traditionella gång - vi ser mycket fram emot att avrunda säsongen tillsammans på detta festliga sätt.
https://drive.google.com/open?id=1joS567ZY2LWrTsaWjWpmcJiYHEBdoYafProgramme
~~~~
18h30
Verre de l'amitié

19h00
"Choeur Estonien de France"

fin du er partie de la soirée
~~~~

DINER DE PRINTEMPS
19H30
Apéritif de bienvenue AAS

20h15
Dîner de Printemps suivi par le tirage de la grande loterie d'Art


https://forms.gle/F7NCFA2uPbXRC7gy8
.
Cette réservation est exceptionnellement  fermée 
et nous vous remercions de votre règlement  à l'avance

april 27, 2019

LE SALON DE PRINTEMPS 2019"SNURRA MIN JORD" 
NYTT - INSPIRERANADE - LOCKANDE - ENGAGERANDE
Nous exposons: Setareh Korkchi, Andreas Ingel, Michael Rehnvall, Maud du Jeu, Linda Williams, Tore Berger, Lykke Tamm, Ann Dillemann, Eva Bergman, Ida Magntorn, Charlotte von Poehl, Pia Ingelse, Lena Bregeon, Karin Lewin, Helena Blomljus, Gun Fransson, Gabriella Legillon - GALA, Nanna Quillin Johanson, Thomas Ahl, Caroline Roberts, Petra Gipp, Nelly Peters, Ulla Rousse, Tonie Roos, Cecilia Norrthon, Lena Steen Gensollen, Aliénor Bourdeau-Edström, Gun Britt Lawurn, Elena Tyushova, Maria Svensson, Kristina Ångström, Susanna Sundman, Maria Svensson


april 20, 2019


VERNISSAGE LE 02 MAI 2019

https://drive.google.com/open?id=1whiudGC6aZyXrYREyr2tv68Zqa8Rolu1https://drive.google.com/open?id=1ZuhRHD7fYmgMR-kCI84T5YrbylFVmP9Ahttps://drive.google.com/open?id=1z5qoOmNYVeeYBXwgObt2MC5fsIgzsj2x

GUN BRITT LAWURN 

VARFÖR BLIR MAN KONSTNÄR?

 


april 16, 2019

mars 30, 2019

https://drive.google.com/open?id=1z_KRjtksgabUH4Xr3AaK75q79Dlh3Akl

Pour fêter le MUGUET,
la librairie le CHEMIN DES ARTS, 46 rue Hermel, 75018 Paris, 
expose mes sacs,T-shirts et sérigraphies autour du MUGUET,
le 25, 26, 27 et le 30 avril de 15.30h à 20h.

J'y serai samedi 27 avril de 16h-18h et mardi 30 de 17h à 20h.
Au plaisir de vous voir,

Karin Lewin

februari 22, 2019

AAS LITOGRAF 2019 - MARIA SVENSSONMaria Svensson växte upp på landsbygden i Mellansverige innan hon som 16-åring flyttade till Stockholm. Efter några år gav hon sig ut på två långa resor till Sydostasien. De teckningar och akvareller som hon hade med sig hem i bagaget blev upptakten till hennes liv som konstnär. 1985 blev hon antagen till skulpturlinjen på Konsthögskolan i Stockholm med amerikanen Bernard Kirschenbaum som professor. Redan på den tiden tillbringade hon en stor del av sin tid i Paris där hon även studerade ett år på Ecole Nationale des Arts Décoratifs. 1990 flyttade hon till Paris för gott och bildade familj. Sedan dess har Maria Svensson varit verksam konstnär med över tjugo separatutställningar och ett trettiotal samlingsutställningar i Sverige, Frankrike, Italien, Belgien respektive Japan. 

Maria Svenssons verk utmärks både av mycket klara färger och betydligt mer sobra färgställningar, som i blyertsteckningar, reliefer och skulpturer i brutet vitt, installationer i marmorkross och gipsavtryck på juteväv med mera. Men även glasmålningar i klara färger, målade skulpturer, trompe l'œil-motiv och minutiösa landskapsteckningar i blyerts ryms bland hennes uttryckssätt. Den viktigaste utgångspunkten och inspirationskällan är dock installationerna in situ hon genomfört under årens lopp i samarbete med andra konstnärer och arkitekter. Dessa installationer i stor skala låter rummet bli en integrerad del av verket. Hon använder de mest skiftande platser som utställningslokaler: en nedlagd biograf, ett konstnärskollektiv i f.d. fabrikslokaler, stora utrymda renoveringsobjekt, men även gallerier och konstcentra. De installationer där hon använt marmorkross eller mycket fin sand har bland annat lett fram till temat Kartografi – Europa. Det är teckningar, installationer, reliefer och skulpturer som tillkommit inom ett projekt som påbörjades 1993 och som fortfarande pågår.

Den helt nytillkomna bild Maria Svensson valt ut för denna litografi är en kraftfull kombination av enkelhet, intensitet och tredimensionalitet. Den har valts ut bland en rad nya akrylmålningar på papper, en utveckling av en serie målade gipsskulpturer i mindre format.
Så här säger hon själv om valet av motiv: ”När jag väl gjort denna serie bilder, alla i klara lysande färger, var det lätt att välja ut mitt ”träd”. För mig handlar det både om något outforskat och en återkomst till barndomens älsklingsfärger där jag riktigt frossar i komplementärfärgernas verkan på sinnet. Illusionen av en buktad yta hänger intimt samman med min relation till det tredimensionella.”

Riina Ingel 2019


Maria Svensson a passé son enfance dans la Suède rurale avant de s’installer à Stockholm à l’âge de 16 ans. Ensuite, elle entreprit deux longs voyages en Asie du Sud-Est. Les dessins et les aquarelles  qu’elle a ramenés dans ses bagages ont constitué le début de sa vie d’artiste. En 1985, elle est admise à la filière sculpture à l’Ecole des Beaux-Arts de Stockholm où l’américain Bernard Kirschenbaum devient son professeur. Déjà à l’époque, elle passait une grande partie de son temps à Paris où elle a également étudié un an à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs. En 1990, elle s’installe à Paris pour de bon et fonde une famille. Depuis, Maria Svensson se consacre à son activité d’artiste avec plus de vingt expositions personnelles et une trentaine d’expositions collectives en Suède, en France, en Italie, en Belgique et au Japon. 

L’œuvre de Maria Svensson se caractérise d’une part par des couleurs très vives et d’autre part par des coloris nettement plus sobres, comme dans ses dessins au crayon, des reliefs ou des sculptures en blanc cassé, des installations en granulés de marbre et des empreintes en plâtre sur de la toile de jute etc. Mais ses modes d’expression englobent également des peintures sur verre, des sculptures multicolores, des motifs de trompe l'œil et des dessins de paysage pleins de détails. Cependant, ce sont surtout les installations in situ réalisées au cours des années en collaboration avec d’autres artistes ou architectes qui constituent le point de départ de son travail et sa source d’inspiration. Pour ses installations, elle utilise des lieux très variés comme lieux d’exposition : un cinéma abandonné, anciens locaux industriels occupés par un collectif d’artistes, des grands espaces vides à aménager, mais également des galeries et des centres culturels. Les installations de granulés de marbre ou de sable fin ont entre autres  été à l’origine du thème intitulé « Cartographie – Europe ». Il s’agit de dessins, des installations, des reliefs et des sculptures crées dans le cadre d’un projet lancé en 1993 qui se poursuit encore.

La toute nouvelle image qu’a choisi Maria Svensson pour cette lithographie est une association dynamique de simplicité, intensité et tridimensionnalité. Elle fait partie d’une série de nouvelles peintures acryliques sur papier, qui est le développement d’un grand nombre de sculptures en plâtre multicolores en petit format. 

Voici comment Maria Svensson explique son choix de motif : « Une fois cette série d’images réalisée, toutes très colorées, il était facile de choisir mon image. Elle représente pour moi aussi bien un domaine inexploré qu’un retour aux couleurs favorites de mon enfance grâce auxquelles je savoure l’effet sensoriel des couleurs complémentaires. L’illusion d’une surface bombée est étroitement liée à mon rapport aux trois dimensions de l’espace.


Riina Ingel 2019