helmersson katrine

«Adriane & Labyrinten», skiss till 
skulptur Nya Karolinska, Solna, invign 2018, 1
8x20x15cm     
3.000€

Inga kommentarer: