Ernst-Wallin-stipendiater


Ernst Wallins Stipendium

Ernst Wallin var konsul i Paris i många år och hade alltid en hjälpande hand utsträckt till behövande vänner bland konstnärerna. Han skänkte sin konstsamling till Svenska Konstföreningen. Den omvandlades till en fond, vars avkastning årligen delas ut sedan 1985 i form av ett stipendium till en i Frankrike bosatt svensk konstnär. Detta sker i samband med Svenska Konstföreningens årsmöte på Svenska Klubben i mars månad. 

                  
             Ernst-Wallin-stipendiater                   
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 2019
 
2020
Jert Johansson
Curt Asker
Gösta Ehrenberg
Disa Linderoth
Teresa Wennberg
Märta Leijonhielm
Martin Nisser
Gudmar Olovson
Karin Lewin
Evert Lindfors
Maïré Männik
Linda Hede
Sylvia Lidberg
Torsten Ridell
Gun Fransson
Monica Bastide
Jens Ferm
Katarina Axelsson
Osa Scherdin
Marc Rizell
Kerstin Lindståhl
Örjan Wikström
Wiveka Wachtmeister
Ellinor Duhs Cauchi
Barbro Blomquist – Evert Lindfors
Maria Svensson
Annalisa Unkuri
Nanna Johansson Quillin
Lena Gensollen
Anna Nilsdotter Karlsson
Monika Meschke
Michael Rehnvall
Eva Bergman
Ann Dillemann
"Palomar & Arrows" ett verk  verk av
 Charlotte von Poehl
Gabriella GALA Legillon

Inga kommentarer: