17 mars, 2014

Vernissage

Vernissage med konstverk av fyra svenska damer från Göteborg ägde rum den 13 mars. Stor anslutning, god stämning … och flera tavlor såldes.  Utställningen pågår t.o.m. 1 april.
Lena Selander
Med det visuella berättandet som röd tråd, har Lena Selander  målat parallellt med en lång karriär som teater och filmscenograf (Backa Teater, Tv-serien Upp till Kamp SVT m.m.) Hennes uttryck karaktäriseras av ett samspel mellan abstrakta element och starka färger som ställs i kontrast mot fotorealistiska skildringar. Motiven hämtas från scener ur en barndom och resultatet är mångbottnade bilder som starkt berör och väcker betraktarens egna minnen till liv.
I hennes verk integreras lager och lämningar av teaterns rum och filmens skärpa.
Betraktaren anar skikt av olika sanningar och motstridiga berättelser, en inbjudan till en dialog kring dåtid, samtid och hur vi som individer har blivit de vi är idag.
Hemsida: www.lselander.blogspot.com

Mia Frankedal
Mia Frankedal har för Statens konstråd och olika kommuner genomfört ett stort antal offentliga uppdrag. Hennes konst finns att beskåda på sjukhus, kommunhus, skolor mm.
Hon arbetar i material och tekniker som emalj, måleri, glas och grafik.
"Mia Frankedal är intresserad av utforskandets och upptäckandets processer i sina verk. Hennes bilder äger ofta små betydelsebärande anakronismer med lätt skruvad innebörd".

Helena Backmark
Helena Backmark arbetar med blandtekniker, ofta med självporträttet som grund. Det är en studie som ger frihet och i förlängningen symboliserar alla människor.

"Även i det fördolda söker jag mina motiv. I växtlighetens små beståndsdelar, det som ingen lägger märke till, där själva livet tar sin början."

Hemsida : www.svenskakonstnarer.se (sök på namn)

Eva Wilms
Stämningsmåleri - utfört med äldre måleritekniker och integrerat blyertstecknande är Eva Wilms favorit. Mitt arbete som bildkonstnär utgår från ett stort behov och lust att berätta om både det svåra och fantastiska som det innebär att vara människa. Mina motiv är ofta jag själv som barn.

Barnen placerar jag i naturen som laddas med olika stämningar. Stämningarna och ljusskildringarna byggs upp med lasurmåleri i tempera med inslag av blyertstecknande. 

Jag arbetar även som dekorationsmålare sedan 10 år tillbaka, även kallat muralmåleri. Det är en stor tillgång för mig som konstnär. Här får jag experimentera med stora ytor som jag först gestaltar och sedan målar, ofta på vägg. Jag har utfört 100-tals uppdrag, arbetsuppgifterna är allt från kyrkomåleri, entréer och trapphus, restaureringar samt dekormåleri för film och teaterproduktioner.     Hemsida : www.evawilms.se 

Inga kommentarer: