om oss - qui sommes nous

242 rue de Rivoli - 75001 Paris
  

Ordförande-Présidente
Annsofie Cleverstam
aas.paris.evenemang@gmail.com
06 70 78 05 53


06 77 55 29 68

Konstnärsrepresentant
Photo
Ulla RousseVice-ordförande
Vice-président
Fredrik Ramberg
Hedersordförande
Président d’Honneur
Harald Friberg

Ingmari Archambeaud
bernardarchambeaud@orange.fr
01 43 31 62 17


Konstnärsrepresentant
Thomas Ahl
mail

Om Konstföreningen  


 Svenska konstföreningen (KF) i Paris bildades 1957. Dess främsta syfte : stöd för i Frankrike bosatta svenska konstnärer.
 


Vår verksamhet:
KF delar ut ett årligt stipenium som omfattar ett ekonomiskt stöd och utställning på Svenska Klubben.
KF utser årets konstnär, bekostar framställningen av årets verk. Detta delas ut till föreningens medlemmar.

KF anordnar regelbundet utställningar på Svenska klubben och köper in konst som lottas ut bland medlemmarna under den traditionella middagen i juni som avslutar säsongen.

KF erbjuder också besök i ateljéer, på utställningar och andra informella sammankomster runt en person eller ett ämne som  intresserar medlemmarna i föreningen. Men det är konstnärerna som står i fokus för använding av medlemsavgifter. 

Ju fler medlemmar  desto mer  kan Konstföreningen satsa pa konstnärerna.

Medlemskapet uppmuntrar till nya bekantskaper och nya kunskaper. KF föredrag hålls på svenska eller franska. Ateljébesök m.m. och i synnerhet pratstunden runt vin med tilltugg efteråt stimulerar alla. 
 

Bli medlem

L’Association  artistique suédoise (AAS)  à Paris a comme but de supporter les artistes suédois vivant en France. AAS organise des expositions au Cercle suédois où nous résidons depuis notre création en 1957. 

 AAS désigne chaque année un artiste de l'année.

AAS attribue une bourse annuelle à un artiste suédois residant en France,  associé à une exposition au Cercle Suédois.

Au programme habituel nous ajoutons quelques soirées informelles pour aller à la rencontre des artistes dans leurs ateliers, ainsi que des personnalités invités qui nous proposent des sujets qui peuvent intéresser nous adhérents. N’oublions pas le coté convivial de nos réunions et vernissages, ce brassage d’amis qui se retrouvent et où l’on accueille chaleureusement de nouveaux-venus autour d’un verre.

Devenez membre

Un part important de notre action, l’acquisition des œuvres pour la grande loterie. Le tirage a lieu à la soirée de clôture du Salon de printemps.